Sa’n na?

Sa’n yo gusto punta?

Ako’y kasalukuyang nasa:

Blogging na müd

Mansyon ng Daga konstrak

Put… tong! mode

Ligpit-bahay (basurero mode)

Baba, Luwas, Gala (Baluga)

————————————————

Napipingbakan pa ba kita?

poingks… poingks… poingks…

————————————————

Tingala sa langit → ← Yuko sa lupa

Sa’n yo gusto tingin?

Pages: 1 2

Published in: on 27 July 2009 at 11:30 pm  Comments Off  
Tags:

platú

Simpol aritmetik:

53 – 20 = 33.

Salaminin mo itong 33 = “33” pa din;

Samantalang yang 53 = “23

Ahehe, tumatandam↑paurong!?

Bakit nga ba yung 33 ay 33 pa din?
Opkurs I kno: bekos opdi numbers’ shapes (para laang DI masyadong seryus itong powts)…
Opind-me lang ito, hane? Siguro dahil iya’y papunta pa laang sa eka nga nila’y midlife — malapit na sa bandang plateau level yang tartitri, kumbaga.

Kuntayps mo pa magtuos ↓↓ CLICK mo dito.

Published in: on 20 November 2014 at 9:00 am  Comments (1)  
Tags: , ,

pospúrtén

( aptertri-nampreten )

Uhm!

Me pa-karir-karir pa ka!
Suportahan taka.

Pareng Matt…

Duel tayo!?

Gotcha!

D’púrt opdi “10”-series is abawt pikyur-teyking.

Hello there, friends!

Di ba sabi nyo tuturuan nyo ako ng photography?

————————————————————————————————

Saka na lang, ser.

Lista muna ng latest additions ↓↓↓↓ sa ating isnaypering-armori .

Published in: on 6 November 2014 at 7:00 am  Leave a Comment  
Tags: ,

Published in: on 2 November 2014 at 4:00 am  Leave a Comment  
Tags: ,

posten

( aptertu-nampreten )

“Dyesebel wid d’anak”

Anu ito?

Parang fetus.

Ceramic bead mosaic.

Minagnifying-glass lang iyang bebeng-sirena sa gitna.

Yan ba‘ng bagong nipe-frame ni hombadi?

Nakarating pa daw yan ng jotspring.

Yung limang ismol lang na kasabay nyan.

Me tatlong medyum pang natira dine sa 4th floor.

Mga uncle, ndi po Danak.

“Banak” = ung nag-ampon ke Dyesebel.

Ganun ba? Hindi kasi kami nanunuod ng Dyesebel…

Di kami mahilig sa isda.

Tama yan —

yang aleng sirena ang dyesebel e.

d’anak = tinransleyt na “ang dawter”

(bebeng-girl) ni madir-Dyesebel

————————————————————————————————

Mordan 60-deys akong paling-gor ling-gor sa patags.

Naunahan na naman ako ng makukulit na ito.

Published in: on 24 October 2014 at 7:23 am  Leave a Comment  
Tags: , ,

presenten

Uhm! →

Me pa-karir-karir pa ka kasing nalalaman!
Kung ‘koling’ muyan aydi diy-an ka!
Suportahan taka.

Dyan ka, dito ako…

Aush ba?

————————————————————————————————

Published in: on 10 October 2014 at 7:20 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.