In my life…

one-year-old homebodybaby

Helow? hellooowww… batet tanun ang modem to ??? …tatlo tunud-tunud na powt na ang tulang to!

Mga negative films ito ngayon. Ineksakto ko nang isang rolyo (36-exposure) — B&W at color na pinaghalu-halo. Kung nitatamad kayo tinginin yung pikyurs, huwag nyo na lang ‘ipa-debelop’ ang mga negatibs. 😆

There are at least 36 MORE… ▼

Sa bandang harapan

4th floor

(Hello, Sun!) Mabilis ang pagsibol at pagtaas ng araw mula sa kalupaan. (Quo vadis, homebodyhubby?) Pakaliwa, hanggang tanaw lang; Pakanan, tatlong palapag palusong para sumayad ang paa sa lupa. (Hello, world!)

Pag ganitong mainit ang panahon, ‘parusa’ ang ‘magkulong’ ng bahay. Hindi na sapat ang mag-FRAMING nang buong araw, titigil pagdating ng dapithapon, at tatanawin sa bintana ang paglubog ng araw.

Dalawa ang units sa ikaapat na palapag ng gusali kung saan kami nakaupa. Pag-akyat mo ng 4th floor, nasa bandang kaliwa ang pinto papasok sa amin: isang wala pa sa 6 x 7 metro-kwadradong espasyo. Hindi ko naman iniinda ang kaliitan ng selda kong ito, dahil dadalawa lang kami ni misis, kasama ng sandosenang miyembro ng pamilya ng DAGA na hindi naman matakaw sa teritoryo. 😆 Sa apat na konkretong dingding o pader ng kwarto, isa lang dito ang may mga bintana — yaong nasa gawing likuran ng gusali na nakatapat sa kanluran. Mula sa bintanang ito ko kinunan ang mga SUNSETS.

Want an eastward gaze? Go for it, CLICK this…

‘Mulat’ na bulag… bulag na NAMULAT

3-9)
Saul was blinded by the “LIGHT” (Acts 9:3-9).

Kahapon, natapos na ang Mahal na Araw

Maano naman? Tutal, ang pangyayaring ito ay naganap nuong mga panahon matapos si Kristo ay nabuhay na muli at naka-akyat na sa langit — mga eksena na karaniwang mas napapanood sa mga sinakulo. At isa pa, ang kahulugan ng mga pangyayaring ipinagdiriwang sa tuwing sasapit ang mga araw na iyan ay patuloy lang naman hanggang sa ngayon.

Kilala ng marami si Pedro, dahil isa sya sa mga pangunahing apostoles ni Kristo. Pero ilan kaya ang nakakakilala kay Pablo?

Sino nga ba yang si Pablo? CLICK mo ito…

Published in: on 24 March 2008 at 3:00 pm  Comments (11)  
Tags: , , , ,

The Next Chapter after the Last

The epitaph says:
“Here once lay JESUS CHRIST. He died for the sin of the whole world.
Died: 33 A.D. ROSE AGAIN: 33 A.D.”

Ito ang lead essay mula sa isang aklat na may katulad na pamagat.
(The Next Chapter After The Last. Chosen and edited by Harry Verploegh.
Copyright 1987, Christian Publications, Camp Hill, Pennsylvania
).

The Next Chapter after the Last

by A.W. Tozer

The four gospels tell the story of the life and ministry of Jesus, and in so doing, they follow accurately the ordinary course of biography, giving the facts of His birth, growth, work, death and burial. That is the way with biography: the very word itself suggests it, for it comes from bios, life, and graphein, to write, and means the written history of a person’s life. So says Noah Webster.

Now, when we look at the Gospels we note an odd — and wonderful — thing. An extra chapter is added. Why?

(This is about the Greatest Story. CLICK this to continue reading.)

Delivered.

new life

Black Saturday. Sabado de Gloria. Araw ng mga “lukaw” at baru-baruan, na tiyak na susundan ng mga isang linggong langgasan ng dahon ng bayabas. :mrgreen: TULI ka na ba? Ahehe… mga tutuy, TULIAN na namaaaan! kanina pa! 😆

Hindi ang pagpapatuli ko ang ibibida ko ngayon (hindi pa nga yata ako tuli nung mga panahong iyon :mrgreen: ), kundi tungkol duon sa isang babaing nakaitim na naging bahagi ng isang yugto sa aking buhay. Eto yung mga panahong active kaming kasali sa pag-a-“ave–ave” nuon sa mga bahay-bahay (“block rosary” ba’ng tawag dun, o “BLACK rosary”?).

CLICK to continue reading…

Tigok…? “TIGOK!”

Sabado de gloria. Ayon sa mga matatanda, mula alas-tres ng hapon kahapon (Byernes santo), hanggang sa madaling araw ng Linggo (Domingo de Pascua 🙄 kulang-kulang dalawang araw lang yun ah?) ay “patay ang Diyos.” Tradisyon lang naman yun, kapatidkaya hayaan na… huwag nang palakihin pa. Basta alam ko at alam mo, parating buhay si Kristo.

Eyun naman pala… Sino ang natigok?

‘Tigok’ — pero “WAGI!”

A new day dawns this morning, signalling the ‘death’ of winter.

Today is March 21, a ‘moment’ in a year known to astronomers and meteorologists as vernal equinox, and the spring season “officially” begins today (In the Southern hemisphere, it’s the reverse: autumn begins). In all parts of the earth, the daytime hours and nighttime hours are equal (12 hours each). The sun rises and sets at the exact eastern and western horizon.

winter solstice (last day) sunset
This photo was taken yesterday (Mar 20), the last day of winter. The sun set at a point in the western horizon (at the middle of the photo) somewhere behind the trees (compare this with my SUNSET photo of December 21).

“Patay ang Diyos”eka ng matatanda… 😦 At iyon eh mula kaninang alas-tres pa daw… 🙄

Tapos na rin yung mga ilang araw na pabasa ng mga matatanda (yung mga “Pasyong Kikays” o “Sex Bagang girls” eka? :mrgreen: ). Ahehe, huwag you seryosohin ang jokes ko, ha? Sa tutuo lang, wiling-wili ako sa pakikinig ng tradisyong yan ng ating matatanda. Yung TRADISYON lang ha? Sa Day By Day Christian Ministries nga, ibinabalik nila yang Pabasang Kristyano — pero bilang AWIT NG PAGPURI, walang pana-panata. 😉

Itong post, hindi pa tapos… CLICK mo lang upang ituloy.

Si Pedro… o si Hudas?

Simon Peter and Judas Iscariot ( graphics from CorelDraw )

Hindi ko malimutan ang isang kwento sa komiks na nabasa ko nuong early 1980s. Tungkol ito sa isang batang abot-abot ang pighati dahil sa kanyang namanang apelyido at sa ibinigay na pangalan ng kanyang mga magulang…

Barakulyo Palampatetot. [ Aha-ha-ha! 😀 Kabantot nga ano? ]

Obvious na hindi dahil lang sa napakahaba nito kung ipipirma, ayaw ni Barakulyo na panghabambuhay nyang taglay ang ganitong pangalan. Kaya nung magbinata sya at nagkaruon na ng sariling hanapbuhay, gumawa sya ng paraan.

Nagtiis syang pumila sa NSO para makakuha ng kopya ng kanyang birth certificate (muntik pa ngang pumatol sa isang fixer?) … Bumayad sa kung sinu-sinong abogado de kuliling para sa mga kailangang affidavit at sari-saring pang-ewang… Nag-atten-atten ng kung anu-anong nakakaantok na hearing para lamang makamit ang pinakamimithing pagbabago ng pangalan.

Sa malaon at madali, matapos ang di-hamak na sakripisyo at ginastos, napalitan naman ang kanyang pangalan. LAB na LAB na nya iyon. Siya na si —

Tot-tororot! tototot-tot-tororot! (ahehe, nikli-KLIK ITO, pare…)

Only Begotten Son

For YOU (Good Friday Bonus)
JUST SHARING (from the “
Couple’s Devotional Bible”)
This article’s author: Nate Adams
Bible Passage: John 3:16-21

Key Verse: John 3:16

Jesus said: “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.”

I was shaving when I heard a crash in the bedroom. The full-length mirror that was leaning against our bedroom wall must have fallen. Then I heard Caleb’s scream.

I flew around the corner to see a zillion pieces of broken mirror on the floor – and Caleb, my 19-month-old, lying in the middle of it. Then I saw the blood.

The sight of my son’s blood overwhelmed me. I snatched him up and scanned his body. Though the glass had been scattered all around him, the only mark was a small scratch on the inside of his left ear. Only a trickle of blood flowed, so it was apparently more fear than injury that was forcing his tears.

The interesting thing about this little crisis is now I can’t read, hear or even think of John 3:16 without remembering Caleb lying in the middle of that broken glass. That most familiar Bible verse had become much too familiar, even trite to me. But now when I hear it I get a lump in my throat, thinking about what kind of determined, redemptive love could be strong enough to let an only Son cry out in pain on a cross.

A few months after Caleb’s accident, our second son was born. I no longer had an “only begotten son.” But as I experienced the joy of a new life and an expanded family, I realized in a fresh way that it was Jesus’ death that made it possible for the Only Begotten Son to have many brothers and sisters.

MARRIAGE BUILDERS

How does having children, of your own affect your perception of God’s sacrifice of his only begotten son?

How has sacrifice been part of love in your marriage relationship?

Additional Scripture Readings: Romans 5:8-9; Hebrews 9:20-28

Published in: on 21 March 2008 at 3:00 am  Comments (5)  
Tags: , ,

Worthwhile Sacrifices

For Husband and Wife ( Day 18 of 18 )
JUST SHARING (from the “
Couple’s Devotional Bible”)
This article’s author: Sally Conway
Bible Passage: Ecclesiastes 4:9-12

Key Verse: Ecclesiastes 4:9-10

“Two are better than one, because they have a good return for their work: If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up!”

Marriages go through periods when the strong partner needs to carry the weaker one. And then later on, the roles will shift. Years ago, when Jim was struggling through a mid-life crisis, I did what I could to carry him. More recently, as I battled breast cancer, Jim carried me.

Not only was he with me through the biopsy and the surgery and the immediate days afterward; but when I began chemotherapy and really lost my power and my dignity, he stood by me emotionally and physically. He served me as if he had been hired to wait on my every need. I had an infection begin in my incision, and a large gaping hole developed. That had to be drained and dressed every day. My dear Jim would bend over me with his tender eyes. He cared for that infection every day for nearly ten months.

In times like that, you just hang on to each other. Jim went above and beyond the call of duty in seeing that I could recover. He let me be a miserable mess and helped me get through it. He said, “I’m here to help you get well.”

MARRIAGE BUILDERS

• Describe a time when you were struggling and your spouse was there for you.

• What are some of the strengths that make the two of you a good team?

Additional Scripture Readings: Isaiah 35:1-10; Hebrews 12:12

Day 18 is not yet over…

Published in: on 21 March 2008 at 12:20 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,

The Long Haul

For Husband and Wife (Day 17 — Maundy Thursday Bonus)
JUST SHARING (from the “
Couple’s Devotional Bible”)
This article’s authors: Jim and Sally Conway
Bible Passage: Romans 2:1-16

Key Verse: Romans 2:7-8

“To those who by persistence in doing good seek glory, honor and immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger.”

When a man and woman first marry, they usually start out quite happy. But according to statistics, they hit their lowest level of marital satisfaction by age thirty-five. And it tends to remain low until about age fifty, when it starts to rise again.

The couples who have long-term, happy marriages are the ones who make sure they have “togetherness time” on a regular basis. If careers and parenting responsibilities crowd their evening hours, they need to make time for each other in the mornings. Schedule a breakfast appointment at a restaurant, for example, where you can get caught up with each other’s lives.

If your marriage has become stale, there’s no better time than now to start doing romantic things – and establishing stronger emotional connectedness that will make your relationship more satisfying. It’s important that you do this, because over a period of years you’re going to go through several crises together. Things will happen with your children that will either be disappointments or tragedies. Your parents are aging, and it’s likely that at least one of them will die sooner than you expected them to. And there’s always the mid-life re-evaluation, which can be traumatic.

It’s important that you have your marriage relationship working well so you can make it through these tough times.

MARRIAGE BUILDERS

• How would you rate your marital satisfaction right now? Is it higher or lower than you expected at this time in your lives?

• When in the past week have you found spare moments for “togetherness time”?

Additional Scripture Readings: Job 23:10; James 1:12; Isaiah 48:10

It’s nice to hang around with YOU…

Published in: on 20 March 2008 at 12:08 pm  Leave a Comment  
Tags: , ,

Emotional Connections

For Husband and Wife ( Day 17 of 18 )
JUST SHARING (from the “
Couple’s Devotional Bible”)
This article’s authors: Jim and Sally Conway
Bible Passage: Acts 2:25-28

Key Verse: Acts 2:28

“You have made known to me the paths of life; you will fill me with joy in your presence.”

When a man enters his mid-life years, he often feels that his wife is mothering him. But instead of a mother, he wants his wife to be a “girlfriend.” By mid-life a man usually begins to concentrate more on his marriage. But in the meantime his wife has become a mother to their children, and in a sense her husband has become just one of the children.

For a woman to become a girlfriend to her husband, she needs to develop more spontaneity. It might mean assuming a younger outlook on life, or a younger approach to the relationship. She should think in terms of how a younger woman would act around her husband. She should show admiration and affirmation, and act more flirtatious.

More than anything it’s an attitude. No matter how old you are, you can always regain a more light-hearted approach to marriage. Other things in life aren’t as urgent as they seem. They can wait. It’s time to give your spouse your time and attention.

MARRIAGE BUILDERS

What were some of the most enjoyable aspects of your courtship?

How could some of those “dating” behaviors fit back into your life together today?

Additional Scripture Readings: Proverbs 5:18; Ephesians 5:33

Published in: on 20 March 2008 at 12:20 am  Leave a Comment  
Tags: ,

No Greener Grass

For Husband and Wife ( Day 16 of 18 )
JUST SHARING (from the “
Couple’s Devotional Bible”)
This article’s author: Jim Smith
Bible Passage: Malachi 2:10-16

Key Verse: Malachi 2:15-16

“Has not the Lord made them one? In flesh and spirit they are his. … do not break faith with the wife of your youth. ‘I hate divorce,’ says the Lord God of Israel…”

Divorce can happen to anyone. But rather than fear divorce, we should learn valuable lessons from the divorces of others and then use those lessons to strengthen our own marriages. Good marriages take work. You can’t just coast, and you can’t take each other for granted.

When you’re tempted to consider divorce as an alternative, you need to realize that the grass isn’t greener on the other side. Every marriage has problems, and exchanging the marriage you have now for another relationship is almost always a losing move.

It also helps to deal with your unrealistic fantasy images of marriage. Marriages cycle from enchantment to disenchantment when the fantasy dissolves and you hit reality. At that point, people either end their marriage or they get to work on some hard issues and gain some maturity. We need to work toward the goal of maturity in our marriages.

Finally, we need to watch out for societal lies about happiness. Our cultural norm is “whatever makes you happy is good.” But the truth is, anyone who seeks happiness as a prime object is setting himself up for an enormous disappointment. Happiness is never obtained when that is your prime object.

MARRIAGE BUILDERS

Why is it impossible to obtain true happiness when you make it your prime goal?

How have you worked toward the goal of maturity in your marriage?

Additional Scripture Readings: Matthew 19:3-9; 1 Corinthians 7:10-11

Published in: on 19 March 2008 at 12:40 am  Leave a Comment  
Tags: , ,

Parenting Teens

For Husband and Wife ( Day 15 of 18 )
JUST SHARING (from the “
Couple’s Devotional Bible”)
This article’s author: Dawson McAllister
Bible Passage: Job 5:17-27

Key Verse: Job 5:17

“Blessed is the man whom God corrects; so do not despise the discipline of the Almighty.”

Kids are searching for direction, for meaning and for someone who loves them. Their parents should be the source of these things, but too often that isn’t the case. That’s one reason teenagers get caught up in drugs, promiscuous sex and, in some cases, the occult. They aren’t getting the love, attention and support they need from their parents, so they resort to these damaging things that welcome them with open arms.

Parental permissiveness is a widespread problem. Most teenagers won’t come up to their parents and say, “Hey Dad and Mom, I need you to buckle down and enforce a strict curfew on me. I also need for you to do a better job of monitoring my friendships. And while you’re at it, why not ground me for a week or two whenever I blow off my school work?” Kids are never going to say that, of course, but they’re feeling it. And let’s face it, they shouldn’t have to say those things. Parents are the people God made responsible for the welfare of their children.

Parents need to show consistency, enforce moral standards and foster a sense of order, discipline and trust. A teenager wants to know that his parents love him enough to be involved in his life. He wants his parents to show interest in his friendships, to be concerned about his school work and to love him enough to correct him when he shows signs of getting involved in self-destructive behavior.

MARRIAGE BUILDERS

What are some of the limits children need but are unable to ask for themselves?

Why is a home atmosphere of loving acceptance so crucial for preventing a young person from latching onto destructive habits?

Additional Scripture Readings: Proverbs 4:1-3; Hebrews 12:4-11

Published in: on 18 March 2008 at 12:20 am  Comments (1)  
Tags: , , ,

Nice Kids Finish First

For Husband and Wife ( Day 14 of 18 )
JUST SHARING (from the “
Couple’s Devotional Bible”)
This article’s author: Dolores Curran
Bible Passage: 2 Kings 22:1-20

Key Verse: 2 Kings 22:1-2

“Josiah was eight years old when he became king, and he reigned in Jerusalem thirty-one years… He did what was right in the eyes of the Lord and walked in all the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left.”

I was leading a workshop on affirming and supporting children when a mother voiced a rather common problem. “What do you do when you have one child who is first in everything and another who is mediocre? If I praise Tom on his good grades, I know it hurts Dan. But there’s nothing to praise Dan for.”

I suggested that she could affirm Dan’s strengths. But before I could go on, she interjected, “But he never wins at anything.” I tried to get her to name Dan’s good qualities, not his “successes,” but she looked at me blankly. Finally I said, “If Dan should die, what would you and your family miss?”

“Oh,” she said, “we’d miss his gentleness and fun. He always tries to make the rest of us feel better if we’re down. And he’s the peacemaker in the family.”

Suddenly she realized her problem: She could affirm visible achievement, but not those virtues that make people “good” in a world that needs them more than it needs Olympic stars.

What we need today are more Dans than Toms. To be sure, the Toms will invent more technology, reach CEO status, become high-ranking military officers and run Wall Street. But the Dans will foster a kinder nation. We need all the Dans we can nurture.

MARRIAGE BUILDERS

What are some of your spouse’s visible achievements? each of your children’s?

What are some of the less obvious character traits you can affirm in them?

Additional Scripture Readings: Psalm 119:9-11; 1 Timothy 4:12

Published in: on 17 March 2008 at 12:20 am  Comments (2)  
Tags: ,

Be a Forgiver

For Husband and Wife (Day 13 — Palm Sunday Bonus)
JUST SHARING (from the “
Couple’s Devotional Bible”)
This article’s author: Lewis Smedes
Bible Passage: Matthew 18:21-35

Key Verse: Matthew 18:21

“Then Peter came to Jesus and asked, ‘Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to seven times?’”

Jesus said, “Forgive seventy-seven times,” but he didn’t mean to count. What he meant was, “Be the kind of person who doesn’t ask the question, ‘How many times should I forgive?’ Just be a forgiving person.”

The proper question is not, “How often?” but rather, “Under what circumstances can I forgive?” One consideration is this: Repeated forgiving should not be confused with toleration of what’s going on. We must be intolerant of evil, whether it happens to us or anyone else.

You can forgive me almost anything, but if you tolerate everything I do you will make matters between us worse. Sometimes there comes a time when one spouse will say to the other, “I cannot forgive you while this continues. It must stop or I must get out, so that I can begin to forgive.”

MARRIAGE BUILDERS

What is something you know your spouse has had to forgive you for more than once?

Describe the essential difference between forgiveness and tolerance.

Additional Scripture Readings: Luke 17:3-4; 1 Corinthians 13:5

Published in: on 16 March 2008 at 12:40 pm  Leave a Comment  
Tags: ,