In my life…

one-year-old homebodybaby

Helow? hellooowww… batet tanun ang modem to ??? …tatlo tunud-tunud na powt na ang tulang to!

Mga negative films ito ngayon. Ineksakto ko nang isang rolyo (36-exposure) — B&W at color na pinaghalu-halo. Kung nitatamad kayo tinginin yung pikyurs, huwag nyo na lang ‘ipa-debelop’ ang mga negatibs. 😆

There are at least 36 MORE… ▼