Cool off

March 18, 1988 — Los Baños, Laguna

(taken using a 210mm lens + 2x teleconverter fitted with a sepia filter).

Araw na araw. Hindi naman uulan. Pero unti-unting nagdilim ang paligid.

Nagtilaukan ang nalitong mga manok. Nag-iyakan ang mga musmos at

walang-malay na bata.

Hintakot na nakiramdam ang mapamahiing mga matatanda.

Nakangiting tumingala lang ang mga nakauunawa.

— kwento ng nanay ko (ika-20 ng Hunyo, 1955)

————————————————————————————————

FLICK this switch ▼ to turn off.

Pages: 1 2

Published in: on 1 April 2008 at 12:00 pm  Comments (15)  
Tags: , ,