Sumalangit–nanay?

The statue of Diana of Ephesus in the garden of Villa d’Este in Tivoli, Italy.

BIBLE TRIVIA: Only two person went to be with God, body and soul, without experiencing death: Enoch and Elijah.

Enoch walked with God; then he was no more, because God took him away.”

– Genesis 5:24

“As they (Elijah and Elisha) were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elisha saw this and cried out, ‘My father! My father! The chariots and horsemen of Israel.’ And Elisha saw him no more…”

– 2 Kings 2:11

Of course, JESUS also did – after His resurrection, and after staying with His disciples for over 40 days (Acts 1:1-10). After that, as far as what the Bible says, NOBODY else ever did the same.

Wala pong kaugnayan ang post na ito duon sa sinundan… Nagkasunod lang na tungkol sa ibang klaseng “nanay” din ito. May naalala kasi ako… TRABAHO’ na naman, tawag ‘LANG’ ng pangangailangan. 😉

Nung nagtatrabaho pa si 1st brother sa Splash (Laguna), pumunta sya sa bansang Turkey para i-train ang mga estudyanteng lifeguards sa isang resort duon. Palibhasa naging interesante din sa kanya ang pag-aaral ng Bible, isiningit nya sa itinerary ang pagpunta sa Ephesus, isang sinaunang syudad na binabanggit sa New Testament kung saan nangaral nuon si St Paul.

Alam nya ang hilig ko sa pangungulekta ng mga anik-anik, kaya pinasalubungan nya ako ng mga ancient coins na itinitindang parang kendi lang duon. Wala daw gaanong value ang mga ito, kahit pa ang mga ito ay kasingtagal na ng emperyong Romano (around 1st century A.D., or possibly even before Christ). Kasi hindi naman daw ito “rare” – nasisisid lang sa mga ilog at sapa duon.

CLICK THIS for more ‘galing sa dodo ng cow.’