Honeesyewtoo0!

“Perhaps what a woman secretly desires is a man who is ‘fundamentally a woman.’” HomebodyJOKLA? 😯 Ahaaay!

Ahehe… Narinig ko lang yan kung saan, so don’t get me wrong!

Hindi ako naglaladlad – at WALA akong ipaglaladlad miski kelan… 😆 ever!

Ilang beses na rin naman akong namaskarahan nung kolehiyolo pa ako, magkwento ako ng dalawa lang:

CLICK mo ditish, manay… to read more kaJOKLAan.

Published in: on 28 September 2008 at 12:00 am  Comments (12)  
Tags: , , , , ,