Awoooooooo!!!

Emultocons

Undas… biru-biruang takutan na naman… gulatan. 🙄 Awo–awo–awoooooooooooo!!! 😯

Isang kagila-gilalas na gimik ng ating modernisadong kapanahunan ay yung pagkainteres ng marami sa okultismo – mga matatawag na psychic or paranormal phenomena na pilit namang ini-esplika (kung hindi man pinasusubalian) ng makabagong kagamitang pangteknolohiya ng agham. (harudyoskupuu! tagalog na tagalog dumugo hang hilong ko!). 😥

Banggitin ko lang ang ilan:

Animismo. Paniniwala sa mga multo, mahika negra o blangka (black and white magic), aswang at mga maligno, duwende at higante, mambabarang o mangkukulam, agimat, anting-anting at kalmen o maski ano pang “good luck” charm; pagsangguni sa mga mananawas at arbularyo. Kasama na rito ang pagsamba, pagdadasal at pagnonobena sa mga santo at santang rebulto.

Spiritismo. Pakikipag-usap sa espirito ng mga patay (necromancy) thru séances ng isang spiritista o ‘medium’, ouija board, o spirit of the glass; Psychic surgery that is quite similar to faith-healing.

Eastern mysticism at new age movement. ESP o sixth sense, telepathy, telekinesis at clairvoyance; fortune-telling at divination; hypnotism, OOBE at astral projection; yoga at transcendental meditation; belief in reincarnation; “The god within me” o “I am a god” philosophy.

Satanismo. Nyay!

There’s a big difference between open-mindedness and permisiveness…  May tamang paraan ang mga misyonerong kristiano na ipinadadala sa mga tribo o saan mang lupalop ng mundo upang makitungo sa mga paniniwala ng mga taong hindi pa nakaririnig ng Ebanghelyo – hindi compromise (pangungunsinti o kabalingbingan), hindi ecumenism.*

*Ecumenism – The uniting of Christian denominations and world religions by dropping their differences for the sake of unity.

Pssst, mga kuyang at mga ateng… Hindi aprobado ng Diyos ang Christian Faith na hinaluan ng animismo-spiritismo-mystisismo.

Marami pa dito → Let Us Reason

Tuloy ka sa pinto ng haunted lungga… i-Kreeeek mo dito. ▓

Published in: on 31 October 2008 at 3:00 pm  Comments (11)  
Tags: , , , , ,