Awoooooooo!!!

Emultocons

Undas… biru-biruang takutan na naman… gulatan. 🙄 Awo–awo–awoooooooooooo!!! 😯

Isang kagila-gilalas na gimik ng ating modernisadong kapanahunan ay yung pagkainteres ng marami sa okultismo – mga matatawag na psychic or paranormal phenomena na pilit namang ini-esplika (kung hindi man pinasusubalian) ng makabagong kagamitang pangteknolohiya ng agham. (harudyoskupuu! tagalog na tagalog dumugo hang hilong ko!). 😥

Banggitin ko lang ang ilan:

Animismo. Paniniwala sa mga multo, mahika negra o blangka (black and white magic), aswang at mga maligno, duwende at higante, mambabarang o mangkukulam, agimat, anting-anting at kalmen o maski ano pang “good luck” charm; pagsangguni sa mga mananawas at arbularyo. Kasama na rito ang pagsamba, pagdadasal at pagnonobena sa mga santo at santang rebulto.

Spiritismo. Pakikipag-usap sa espirito ng mga patay (necromancy) thru séances ng isang spiritista o ‘medium’, ouija board, o spirit of the glass; Psychic surgery that is quite similar to faith-healing.

Eastern mysticism at new age movement. ESP o sixth sense, telepathy, telekinesis at clairvoyance; fortune-telling at divination; hypnotism, OOBE at astral projection; yoga at transcendental meditation; belief in reincarnation; “The god within me” o “I am a god” philosophy.

Satanismo. Nyay!

There’s a big difference between open-mindedness and permisiveness…  May tamang paraan ang mga misyonerong kristiano na ipinadadala sa mga tribo o saan mang lupalop ng mundo upang makitungo sa mga paniniwala ng mga taong hindi pa nakaririnig ng Ebanghelyo – hindi compromise (pangungunsinti o kabalingbingan), hindi ecumenism.*

*Ecumenism – The uniting of Christian denominations and world religions by dropping their differences for the sake of unity.

Pssst, mga kuyang at mga ateng… Hindi aprobado ng Diyos ang Christian Faith na hinaluan ng animismo-spiritismo-mystisismo.

Marami pa dito → Let Us Reason

Maraming kababalaghang pinag-uusapan pag ganitong panahon ng undas. Kung well-informed ka sa Bible, hindi ka na masosorpresa sa mga istoryang tulad nito. Wala nang “misteryo” na maaaring sukat ikagulat ng isang (tutuong) kristiano.

Para hindi na lalong humaba ang post, etong isa na lang ang pag-usapan natin → MULTO (awoooooooooooo!!!) … Sabagay, iISA lang naman ang pinanggagalingan ng lahat ng iyan.

Bible scholars (students of the Scriptures) firmly believe that these so called ghosts are familiar spiritsNOT the souls or spirits of our departed ones.

Multo yun ni Lolo Gorio, kamukha kaya?

Lelang Kikay ko yun, pareho ng amoy ng pabango e!

Yumaong nuno ko yun, bakit alam kung san nakatago kayamanan?

Kaya nga “familiar spirits” ang tawag – kayang-kaya nyang gayahin ang anyo, tinig, amoy at kilos ng mga yumao mong mahal sa buhay. Sa tagal ba namang umaali-aligid ng mga iyan sa inyo, paanong hindi nila mamememorize yan? Nauna pa silang nalikha kaysa sa sangkatauhan. Tapos, ine-entertain mo pa, sa halip na i-renounce at palayasin… kasi nga akala mo “sila” yun.

Ahehe… Sa ganang akin hindi naman malaking isyu ang mga kwento o palabas o laru-laro lang na tungkol sa mga iyan… Pero ikaw? Talagang kinarir mo na!

Para malinawan ang tungkol sa mga espirito, kailangan ang diskusyon tungkol sa demonyo. Pag pinag-usapan ang espirito at demonyo, inclusive na rito ang lahat ng klase ng maligno.

Walang masamang pag-usapan ito – but don’t take it so lightly as in naging habit mo nang gawing biru-biruan lang ang mga ito. Alin, kung ikaw LANG? Namemeligro ka dahil mabigat yang kinakalaban mo. Magbasa ka rin ng Bible, tutal maliban dito, wala namang ibang malinaw na makakapagpaliwanag ng kalikasan (nature) ng mga iyan – kung saan sila nanggaling at kung saan ang kanilang hahantungan.

(Clicking the words in red will show you the supporting Bible verses)

1. THEIR NATURE. Ang mga anghel at mga demonyo ay pawang mga espirito, samakatuwid ay nonmaterial. They belong to spiritual realm. Wala silang katawang-lupa na paris ng mga tao, kaya nga sabi ni Paul:

For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.” (Ephesians 6:12)

Isa lang ang talagang Diablo (the Devil), pero maraming demonyo (demons). Satanas ang pangkaraniwang tawag sa Diablo (“Satan” is a Hebrew word which means adversary or opposer); siya ang prinsipe ng mga demonyo (Matthew 12:24). Fallen angels naman ang tawag duon sa mga kumampi sa kanya nung mag-aklas sya sa Diyos.

Gaya ng tao, mayroon din silang personality: mind and intellect (Mark 1:23-24); will (Luke 11:24) and emotion (James 2:19); at identity and self-awareness (Luke 8:27-31). Pero may talino, lakas at kapangyarihan silang higit pa sa tao (Acts 19:13-16). Tsikenpid lang sa kanila yang mga nabangit ko kanina sa itaas – ang panggagaya ng anyo o porma ng anuman o sinuman para mag-fit sa ating paniniwala. Pero limitado ang powers nila. Kung tunay na na kay Kristo ka, anong ikinatatakot mo? (Romans 8:28-39)

2. THEIR ORIGINS. Gaya natin, created beings din ang mga anghel (Psalm 148:2,5; Colossians 1:16), nauna nga lang silang likhain ng Diyos kaysa sa sangkatauhan.

Nilikha ng Diyos si Lucifer (Isaiah 14:12) na sakdal talino at kisig. Isa syang arkanghel na marahil ay kapantay ng arkanghel na si Miguel (Jude 9). Pero dahil sa kanyang PRIDE, nag-ambisyon syang maging mas mataas pa sa Diyos na lumikha sa kanya – nanghatak pa ng mga alipores nya. (Isaiah 14:12-15; Ezekiel 28:12-17; Revelation 12:1-9)

Hindi nilikha ng Diyos ang Diablo. Pinili ni arkanghel Lucifer na maging isang Diablo (Satanas) kaya itinaboy siya mula sa langit, kasama ang maraming mga anghel, at na-demote nga sila sa kanilang kasalukuyang kalagayan (fallen angels).

Hindi inihayag ng Diyos sa Bible kung ang mga demonyo at fallen angels ay pareho lang at iisa. May mga Bible scholars na nagpapalagay na ang mga demonyo ay ang mga espirito (disembodied spirits) ng isang lahing nilalang ng Diyos bago pa Nya nilikha sina Adan at Eba. Itinuturo nilang ebidensya ang mga fossil remains ng ayon sa mga siyentipiko ay pag-aari ng prehistoric race of people.

Sa kabilang banda, may mga nagpapalagay naman na ang mga demonyo ay espirito ng mga higante (Nephilim) na naging bunga ng pag-aasawahan ng angelic beings (sons of God) mula sa langit at mga babaeng tagalupa (daughters of men). Itinuturo nila ang Genesis 6:1-4 bilang basehan nito.

Hindi na mahalaga kung anuman ang eksaktong paliwanag dito. Ang mahalaga ay ang malaman lang natin kung paano natin sila pakitutunguhan at matatalo. Malinaw na ang mga disembodied spirits na ito ay evil o unclean spirits ding matatawag. They are corrupt morally, and are here to deceive and to harm us.

3. THEIR DESTINY. Bad for them… Satan, the fallen angels and the malevolent demonic spirits are destined for eternal damnation (Revelation 20:10).

Ngayon, naghahanap na lang sila ng damay. Hindi sila makaganti sa Diyos kaya pinagbabalingan ang pinakamahalagang nilikha Niya – ang tao… ikaw at ako ay kabilang dun, kaibigan.

Kung may “padrino” kang iba maliban pa kay Kristo, ingat ka dahil malamang demonyo lang iyan na pinada-“dama” ka. Pinakagaling ka ba mula sa sakit, o di kaya’y pinayaman ng iyong kalmen o agimat (good luck charm), o ng inaakala mong anito o santong dinadasalan mo? Pansamantalang kagalingan o kayamanan lang yan para bumilib at maniwala ka. Pag siningil ka nyan, mas malaki ang tubo.

For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?” (Matthew 16:25-26)

Demons are self-willed beings who seek to impose their will on the will of man. They take pleasure in seeing people suffer. By your own bidding, they can influence your mind and emotions through oppression or obsession. Maibubuyo ka sa paggawa ng hindi makakabuti sa sarili o kapwa mo. Mag-iisip ka ng kalaswaan – pwede gamitin ni Taning at ng kanyang mga demonyo yan para manilip ka, magmasturbate, mangaliwa o mang-rape. Sobrang pighati ka ba dahil sa problema? Pwedeng maging avenue yan para ka maglasing, sirain ang buhay mo, o magpakamatay. Magtanim ka ng galit – maaari kang humantong sa pagganti upang saktan, ipahamak, o patayin ang nakaaway mo. At eto na siguro ang pinakamasahol: alalahanin mong wala silang katawang-lupa, derpor naghahanap ng temporal dwelling place ang mga espiritong iyan (possession). Papayagan mo ba silang lumukob sa buong pagkatao mo?

Dwendeng puti naman! eka mo pa siguro.

Mababait na espiritu — pede na yun!

White magic naman, paris nung kay Hari-powtek?

Ahehe… 😆 Siguro nga mga espiritong pilit na ‘nagpapakabait’ at bumabawi na lang sa paggawa ng kabutihan, sa pag-asang baka makapagpetisyon pa silang patatawarin ng Diyos. Disembodied spirits pa rin! Gusto mo bang mapasama sa kanila?

Bakit ba kasi kailangang gambalain mo pa ang pananahimik ng mga yumaong mahal mo sa buhay? Tsk,tsk, tsk… Tigilan mo na yan… wala kang magandang mapapala diyan.

“Ang buryong naman nyong mga born-again, hindi nyo nakikita o nakakausap ang mga multo ng mga yumaong mahal nyo sa buhay,” :mrgreen:

Mas nanaisin ko naman ang permanent reunion ng mga kristiano sa piling ng Panginoon sa langit, kaysa panandaliang makita at makausap ‘sila’ sa nakakatakot na itsura!”

Related posts:

On births… and deaths

Twelve… or thirteen?

Delivered. ( my personal experience sa ‘usog’ at ‘tawas’ )

PridaaaaaaaaaammmN!!!

“When men tell you to consult mediums and spiritists, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living?”

– Isaiah 8:19

“Let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or spiritist or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the LORD…”

– Deuteronomy 18:10-12

“Give no regard to mediums and familiar spirits; do not seek after them, to be defiled by them: I am the LORD your God.”

– Leviticus 19:31

“If God be for us, who can be against us?”

– Romans 8:31

“In all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.”

– Romans 8:37-39

Published in: on 31 October 2008 at 3:00 pm  Comments (11)  
Tags: , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://homebodyhubby.wordpress.com/2008/10/31/awoooooooo/trackback/

RSS feed for comments on this post.

11 CommentsLeave a comment

 1. Ang daming paniniwala, may mga multo, iisang diablo at maraming demonyo. Pero paano kung ang kinatatakutang multo ay siyang mga multong gawa-gawa lamang ng tao? Mga kinatatakutang hindi naman talaga dapat katakutan. MAGANDA ang sagot ninyo rito sa post niyong ito.

  Ano man ang kinatatakutan natin, “Limitado ang powers nila. Pag na kay Kristo ka, ano ang ikinakatakot mo?” Gusto ko ito,lumuwag ang aking kalooban.

  [ang mga daga may kinatatakutan din ba sila?]

  ————————————————

  HBH:

  “…ang kinatatakutang multo ay siyang mga multong gawa-gawa lamang ng tao? Mga kinatatakutang hindi naman talaga dapat katakutan.”

  Korek ka dyan – hindi talaga dapat katakutan ang multong gawa-gawa lang ng tao… Hindi nga ba’t common saying na ang: “natakot sya sa sarili nyang multo?” — As if saying na ang unang nabibiktima ng takot sa ginawang multo ay yung nag-fabricate ng multo.

  Wala namang hindi dumaan sa ganyan – pabagu-bago kasi
  ang ating mood at temperament, ang state of mind at body,
  ang sitwasyon sa buhay (isama mo na rin yung klima ng lugar na kinalalagyan natin)… Pero napupuna ko, habang tumatanda ang tao, nangangaunti yung mga bagay na kinatatakutan nya.

  Okey lang yung fear – fight or plight syndrome eka nga nila para makasurvive ang creature… Rational fear in contrast to irrational fear… At dyan nga siguro lamang ang mga daga ko
  at mga manok mo, RJ – may fear din sila pero hindi sila marunong mag-worry* na paris nating mga tao. 😉

  (*worry — long lingering, haunting fear… wala yatang taong exempted dito.)

  Alam mo ba yung mga hamsters ko? Maski hindi na sila halos makagalaw dahil sa sakit at katandaan, pinipilit pa ring kumain (their prime means of survival) , kaya eyun – minsan lumalakas uli at humahaba-haba pa ang buhay. 😀 Sabagay, ako naman ngayon ay hindi na masyadong nagwo-worry pero bilib ako
  sa kanila – they never give up, as long as they are able.

  Pero syempre sa usaping ito, may mas malaking lamang tayo
  sa hayop:

  1. Unang-una puwede tayong ma-encourage at tumulad sa
  nakikita nating ‘fighting spirit’ nila… We can learn from them
  (I doubt it if they have that same ability to learn from us) .
  2. Pangalawa, we have the privilege to connect with God thru prayer – sa mga bagay na hindi natin kaya… Of course we should always pray for His guidance, even dun sa mga kaya nating gawin.

  Salamat dun sa huling tanong mo RJ — nai-share ko tuloy ito
  sa ibang makababasa pa nito. 😉

 2. huwaw ninong!
  natatawa ako sa emultocons!
  parang ewan lang eh!

  anyways! nag-enjoy ako sa post na ito!
  katatakutan eh!
  dati rati nisearch ko pa kung paano magbukas ng 3rd eye kao di ko tinuloy!
  natakot ako!
  pero gusto ko yung telepathy!

  bakit kaya ang dami-daming multo at iba’t ibang creatures na nagagawa ang mga pinoy?
  ganoon nga siguro kalawak ang ating imahinasyon!

  ninong, story nga po ng mumu! hahaha!
  gusto ko muna makabasa ng ganoong mga kwento!

  awwwwwwwwwwooooo!
  ilang oras na lang nov. 1 na!

  happy haloween ninong!

  ————————————————

  Ninong: Ahehe…
  Nakaw-kaluluwa ko lang sa cyberspace mga emoticons na yan, kumbakit bigla ko na lang naisip na “emultocons” nga ang mas bagay (awoooooooo!!!) 😆

  Hindi lang Pinoy, iha… Meron ding kanya-kanya creatures
  ang ibang lahi at kultura — paris halimbawa ng bampira na unang nagsimula (yata) sa kwento ni Bram Stoker tungkol kay Count Dracula ng Transylvania (Romania, Eastern Europe) .

  Palagay ko, wala namang kaso dyan kung kwento-kwento lang. In fact isa yata sa yaman ng literaturang Pinoy ang Philippine mythology ang folklore…

  Happy Halloween din, my virtual inaanak!

  (18?) 😉

 3. […] Awoooooooo!!! […]

 4. nakikibati din ng happy haloween!!

  kahit ako naging curious sa mga ganyan eh,. pero buong buhay ko wala pa kong nakikitang mamaw o kahit alin sa mga yan (at ayoko makakita hehe)..

  pero totoo yung sinabi nyo sa unang commnet.. basta pray lang, effective talaga lalo pa yun ang ginagawa ko pag malungkot ako or natatakot lalo pag madalas na nag-iisa ako.

  ————————————————

  Kuya Teddy Bear: wahehe… isipin pa nga lang natin, nakakagusbam (goosebumps) na. 😯

  Ako minsan, pag ganitong undas, naiiwan mag-isa sa buong building (awoooooooo!!!) … e mula dun sa ground floor hanggang dito sa 4th floor ay wala pa namang mga ilaw sa pasilyo…
  Kling-klang, kling-klang! 😯 — tunog yan ng hinihilang kadena (brrr…! sa imahinasyon ko) …

  Gawin ko, kakanta ako ng christian praise and worship songs – takot lang “nila” (sa boses ko?) 😆

 5. ay ninong naghanda na kami ngayon kasi nga bukas nasa taas na ako (hindi langit ah, sa baguio po!)

  ayaw ko ng magarabong mga parteeey!

  at sabi ko sa isa kong post dati kahit wala ng bday bday basta mabili ko lang yung cam na pangarap ko!

  at ayun nabili ko naman!

  hindi rin kasi ako mahilig sa party!
  ekshelli iniiwasan ko iyan kasi malamang may inuman!
  at kapag may inuman hindi ako game diyan!

  hindi ako marunong uminom!

  at oo nga pala kung magpaparty ako malamang walang pupunta kasi ako hindi naman pumupunta sa kanila!
  bawian lang yan!

  hahaha!

  ————————————————

  Ninong: Nyay! 😯 … nyempre sa baguio lang, ‘kaw talaga o.

  Ako din, ‘yaw ng party… pwede siguro pero minsan lang…
  saka sandali lang, eskapo agad ako ahehe 😆 Inom? … ayoto na rin, kasi nabertigo na ako – ikot-ikot mata ko tulad nito. → 🙄

  Sige, iha… ingat ka sa pagbyahe mo bukas. God bless! 😉

  (Grabe yung nabalitaan ko sa NLEX Mabalacat kagabi. 😥 )

 6. ako open minded sa mga ganyang bagay. wag lang sana sila maging very open sa akin, hehe

  ————————————————

  HBH: Nung new freshman ako, kabi-kabila ang anyaya ng
  mga senior students na nahilig dyan sa New Age movement… Ahehe, sa UPLB pa? May ilan-ilang iba ang likaw ng pagiging “matalino” dun… Nagdo-dormitory pa ako nun. 🙂

  I admit, out of curiosity ng aking kabataan, naging open o “hospitable” din ako sa mga teachings nila… Lalo na yung transcendental meditation (continued attention upon those things which go beyond the realm of ordinary experience) .

  It’s not surprising na ang isa sa mga itinuturo nila ay yung emptying of the mind – to perk up the “god within” a person… Yang emptying of the mind pala ang magke-create ng vacuum para maging susceptible ang tao sa mga ganyan? Hindi nga
  lang parating manifested in a very supernatural way.

  Salamat na lang at hindi naman ako na-engrossed nang husto… later ine-RENOUNCE ko… Tama yung sinabi mo – pwede “silang” maging “open” sa atin (kung anumang espiritu yun) .
  Hindi rin natin sure kung kelan magresbak ang mga iyan…
  Mas kabado ako nun sa generational curses na tinatawag sa
  Exo 20:4-6 (one of the → 10 commandments na tinanggal ng ibang christian religion, tapos pinagdalawa yung huli para
  maghusto uling sampu) .

  Nyay! 😯 Anu kaya kung naging “open” din “sila” sa akin, ano?
  Brrr…! kinikilabutan ako! 😛

 7. ang ganda nung sinabi mong “there’s a difference between open-mindedness and permissiveness,” bok. i wholeheartedly agree. kahit minsan magkakaiba ang lebel ng appreciation ng tao sa mga ganitong bagay, dahil na rin sa pagkakaiba ng edukasyon, upbringing at kontenstong kinalakhan, hindi pa rin ito pwedeng gamiting excuse para gawing tama ang mga bagay na alam naman nating lahat na mali talaga. 🙂

  ————————————————

  Bok: Mas maigi pa nga yung ipinaglalaban yung alam nilang tama kaysa sa ipilit yung alam nilang mali. (Basta ba wala lang pisikalan – nakakapraning yung hanggang kayang abutin ng isyu sa Mindanao.)

  Anghirap pag wala kang “guts” na pagtawanan o pagtulungan dahil posibleng masalungat ka sa pananaw ng mas marami … Kaya three choices (at least) :

  1. Itolerate na lang lahat – para “wala nang gulo.”
  2. Maging indifferent – para makaiwas sa gulo.
  3. Mangumbinse nang mangumbinse hanggang mas dumami ang bilang para mas lamang… Pag pare-pareho na lahat (??)
  wala nang gulo. 🙂

  (Save as many as you can.)

 8. […] Hindi na kataka-taka para sa isang tunay na kristiano ang mga MISTERYO o kababalaghang ipinakikita ng mga imaheng iyan. […]

 9. […] He then per­mitted Satan, a mighty angelic being who had sinned and become an enemy of the Lord, to tempt the innocent pair by urging them to eat of the forbidden tree. […]

 10. […] Nasabi ko na nuon ang posisyon ko tungkol diyan: Hindi ako elibs sa mga kulam-kulam na i-yan! Maniwala
  kayo o hindi dyan, in the end, hindi naman ang ipinakulam ang dehado e — kundi yung mangkukulam at nagpakulam… Awoooooo!!! 😯 […]

 11. ————————————————
  HBH: […] Walang kababalaghan dun — kabalbalan pa! “Kabalbal-aghan” na madaling gawin thru teknolugi ng puto-
  at bidyo-editing
  ! 😉 […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: