life support

( Lipat-lungga part 2 )

space-junk-thumb

“Bakal-bakal sa langit, tamaan pihong magagalit.”

(click thumbnail for bigger picture and author-website)

Kahit siguro sa elementari pa lang, itinuro na na among the planets and moons (satellites) of the solar system, Earth lang ang solong may kakayahang makapagsimula o mag-sustain ng life — livable, in short.

Kung posible man ang sinasabi ng mga siyentipiko na sa dinami-dami ng mga bituin (may kanya-kanyang ‘solar system’) sa kalawakan ay may mga planeta ring kawangis ng ating mundo, isang tirahan na maaari nating lipatan kung sakaling ang ating daigdig ay mag-comatose o maghingalo, w’eno ngayon?

Kalalayo… magkano kaya ang airfreight papunta ruon? Sa tagaaal na lang ng byahe, baka magka-space dementia pa, pagdating ruon ay malimutan mong earthling ka.

image copyright: http://science.nasa.gov/

See ol ewtdey powts

Published in: on 22 April 2009 at 11:00 am  Comments (3)  
Tags: ,