Sa’n na?

Sa’n yo gusto punta?

Ako ngayon ay nasa:

Blogging na mood

Mansyon ng Daga

Puttong! mode

Ligpit-bahay (basurero)

Baba, Luwas, Gala
(Including Uwi-hyland)

———————————————

Napipingbakan pa ba kita?

poingks… poingks… poingks…

———————————————

Sa’n yo gusto tingin?

Tingala sa langit → ← Yuko sa lupa
Uuga uga!

Pages: 1 2 3

Published in: on 27 July 2009 at 11:30 pm  Comments Off on Sa’n na?  
Tags:
%d bloggers like this: