Sa’n na?

————————————————————————————————

The splitting of post content thru pagination is a wordpress feature that I discovered only in December 2008, after blogging for more than one year.

Bakit ko hinahati ang mga posts into pages:

Pag masyadong MAHABA ang post,

Pag intimately PERSONAL ang istorya,

Pag uber-“SENSITIB” ang topic, and/or

Pag may ADULT CONTENT (hangga’t maaari nasa next pages).

Sinong readers ang HINDI TATAMARING magbuklat ng next pages?

1.Walk-ins or casual readers who newly found this website.

Sila’y maaaring friends ko sa facebook o hindi —

(1)hindi ko pa personal na kakilala, or

(2)matagal o dati ko nang kakilala (family, old friends, relatives);

2.Old-time visitors (non-bloggers) na kakilalang bago o matagal na,

and fellow-bloggers (since Sep 2007) in wordpress, blogspot, etc… (or pwede ding facebook friends)
Again may two different subcategories —

(1)Regular or irregular visitors and WELL-wishers.

(2)Stalkers and lurkers with MALICIOUS intentions.

This topic is discussed in full detail somewhere in this blog.

————————————————————————————————

Sinong “nagpapadami” ng friends ko sa fezbuk?

Yung nag-ADD saken, taz mag-a-unfriend DAHIL LANG sa

apipikon sa aking efbe o MpsD powts.

“Batu-bato sa woter,

tamaan huwag mag-anger.”

Wigwam Wigglerson, wEhbun bros, Asumpretens, and 24 others like this.

🗿

Pages: 1 2 3

Published in: on 27 July 2009 at 11:30 pm  Comments Off on Sa’n na?  
Tags:
%d bloggers like this: