Baluga

► See all Baluga posts

Sa bandang likuran naman ito. ↑

Me natutunan akong acronym nung hayskul: “Katuga” — Kain, Tulog, Gala. Gawain daw ito ng ‘walang magawa’. (Gawain pala nila, ay di may ginagawa!?)

(DITO ▼ CLICK)

Pages: 1 2

Published in: on 31 July 2009 at 11:50 pm  Comments (13)  
Tags: , ,