Otum

( Samerhaus sa Taglagas )

HBH = Hulog–Bagsak* sa Hacienda, o kaya Hakot–Basura ng Hamster 😆

[ * “Fall” kasi ]

————————————————————————————————

Anlayoooo ng CR…

Makalipat na nga!

‘Tsokey lang yun!

Kesa naman magkasakit you sa bato.

Hongah.

Saka heksersays na rin, o ‘diba?

————————————————————————————————

Eto po ang tinutukoy nila:

Hindi dahil sa batugan (sakit sa bato?) — sa talaga namang malayo ay, kahit pa ba me maharbat sya kerot pagbalik ng kwarto… Kaya eyun, tuloy lang ang paglipat sa mansyon mula sa ‘kumbento’. 😆 →

← Ang Samerhaus na ang ginawang tulugan.

Upon her rekwet, binaklas muna ang sahig para i-upgrade ang kanyang CR. →

Detalye ng Mansyon at iba pang haybols, dis Oktober…

The URI to TrackBack this entry is: https://homebodyhubby.wordpress.com/2010/09/30/otum/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: