half-term

(alegori wan)

Ang lihim sa likod ng peynting.

Alam myo ba kung para saan ang mga ito? →

Labing-anim (16) na aluminum strips + tatlumpu’t dalawang (32) pakong-bakya… Ginamit ko ang mga iyan para banatin sa stretcher ang canvas ng paintings na ipina-rush ng framing sa akin nung ‘sanlinggo.

Mumunting bagay na nagkaroon ng malaking silbi sa kabuuan ng nakakwadrong-likha na malamang ay nakadisplay na ngayon sa marangyang bahay ng nagpagawa. Nasa likuran, pero naruon pa KASAMA ng painting, pirming makikita at ‘maalala’ kung sisilipin lang — Hindi tulad ng nag-iisang pakong-bakyang ito na matapos magsilbi para butasan nang tig-dalawa ang labing-anim na aluminyo ay itinapon lang sa BASURA…

[ Ahehe, wala kasi ako drill-bit na pino kaya pinagtyagaan kong gumamit din ng pakong bakya para butasan ang mga aluminyo. Sya yung balu- baluktot na nasa left-hand corner ng clickabol na thumbnail pikyur. ↑ ]

Buti na lang, ang tao ay hindi tulad ng isang pako… May alam ka bang pako na mag-aabalang gumawa ng isang bantayog para sa isang martir na pako? 😆

————————————————————————————————

Long live the initiator of Philippine Revo!

————————————————————————————————

Hybrid ng two holidays sana ang isa pang iiistorya ko, kaso busy pa rin ako sa aking trabaho. Saka na lang ako maglagay ng pej 2…

[ 25 Feb 2011 ] : O eyan na…

pej 2

Pages: 1 2

Published in: on 30 November 2010 at 7:00 pm  Comments (1)  
Tags: , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://homebodyhubby.wordpress.com/2010/11/30/half-term/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. ggg.. general gun general..
    Tagalog: heneyay bayiy heneyay = hbh

    “Sabihin mo sa ating mga kababayan na hindi nakakamit ang kalayaan sa pag-aaruga sa kanilang mga mahal sa buhay.”
    Heneral Luna, a film by Jerrold Tarog


    sbi ni itay s undas ppo llbas link nean..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: