hay-land

1988, early in September, with one kaopisina’t kabarkada.

————————————————————————————————

Insan,

Me entri palang “boondocks” sa diksyu nyo?

Yehmeyn!

It came from your Tagalog word bundok.

————————————————————————————————

Hindi luho ang malimit kong pag-ahon nowadays: dala ito ng ‘mahigpit na pangangailangan’. Balik-tanaw tayo (uli) sa nakaraan at sumilip nang konti sa kinabukasan…

paspyotyor

↓ ↓

Pages: 1 2 3

Published in: on 30 September 2011 at 5:00 pm  Comments (3)  
Tags: , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://homebodyhubby.wordpress.com/2011/09/30/bundok/trackback/

RSS feed for comments on this post.

3 CommentsLeave a comment

  1. Nakaligtaan ko ang isang ito…

    Between 2004 & 2010 ↑ — ganito ding panahon, katatapos ng bagong taon — umakyat akong mag-isa dahil may imi-meet akong kausap sa SM Baguio: Laptop na bago (hindi pa ako nagsisimulang mag-blog nuon) at isang GPS ang tanging dala ko. Balikan lang ako (hindi ako ma-invite ng kausap ko sa bahay nila duon) kaya hindi ko man lang nasilip ang haybolsite…

    2007 Jan. Hindi ako nakapagdala ng camera — walang pikyur.

  2. […] Alam nyo ba na akordingtu my rekords, since d’first akyat ko sa Baguio ↑ (1983) ay itong pag-ahon ko tudey (Sep 30) ang aking ika-101 akyat? […]

  3. […] Haynako! Lumamang din ang tulogs sa bundok. […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: