gud-Praymdey

Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved.” (Acts 4:12)

For it is by grace you have been saved, through faith — and this not from yourselves, it is the gift of God — not by works, so that no one can boast.” (Ephesians 2:8,9)

———————————————————————————————————

Salvation is always by GRACE through FAITH in JESUS CHRIST alone.

Obyus sa lahat ng panahon na kulang ang maski ano pa ang mayroon ang tao para ‘makabayad’ o makaabot sa perfect standard ng Diyos… May mga nangangaral na faith + good works, ibig sabihin kulang daw ang ginawa ni Kristo kaya kailangang kumpletuhin pa nila.

Good works is the result of salvation, not the cause or prerequisite of it.

May nagbigay ng acrostic upang ipaliwanag ang meaning ng “grace”:
God’s Riches At Christ’s Expense.

God’s riches = forgiveness, kingdom of heaven or eternal life, and the sense of the love of God; The fruits of the Holy Spirit (Galatians 5:22-24)

Christ’s expense = ang pagpapakababa para ‘maging tao’,
the agony at Gethsemane at lahat ng kahihiyan at paghihirap
sa → Krus, the wrath of God and even hell itself.

Jesus who is without sin (like the sacrificial lambs in the Old Testament, without blemish or defect, meaning perfect) paid it all… God offers us eternal life as a gift by grace (A gift is free, not something we have to work for) … That gift can be received only through the right kind of faith.

Faith is NOT ONLY believing.

1. Intellectual assent.
Many people believe that God exist (and in Jesus Himself);
Even devils believe (James 2:19; Matthew 8:28-29) but do not have faith.

2. Temporal faith.
Por eksampol, may problema ako — wala akong pera, may sakit ang misis ko, mabigat ang aking trabaho — magdadasal ako kasi naniniwala akong makakaraos ako. Mabuti yun, pero hindi sya saving faith, kasi puro tungkol lang sa mga bagay sa buhay na lumilipas.

3. Saving faith is entrusting yourself to Christ for eternity.
Wala nang iba pang padri-padrino… Parang ganito rin:

Isang famous tight-rope-walker, tutulay sa alambreng nag-uugnay sa dalawang mataas na building… Ang kanyang hamon:

Naniniwala ba kayong kaya kong tumawid sa kabilang building nang may pasan-pasan akong tao?

Nakatutulig ang pagbubunyi ng mga fans na miron —
Op kors naman, bilib kami sayo! Kaya mo yan!

Okey, eka ni idol. Sino’ng papasan? Any volunteer?

… … Makatalsik-tutuleng katahimikan.
(Ano, bale!? Magsolo ka! — sa isip-isip mo na lang siguro)

Eto isang halimbawa ng na-saved by GRACE thru FAITH alone (Wala namang ginawang ‘good WORKS’) ➟

———————————————————————————————————

Yan lang muna uli, hane? Since then, lalo yatang dumalang ang mga pinopost kong matino dine.

Pages: 1 2 3

Published in: on 6 April 2012 at 9:00 am  Leave a Comment  
Tags: , , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://homebodyhubby.wordpress.com/2012/04/06/beh-to/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: