e-hanred-enwan

(bundok 101)

panhik panaog


Alam nyo ba na akordingtu my rekords, since d’ first akyat ko sa Baguio (1983), ay itong pag-ahon ko tudey (Sep 30) ang aking ika-101 akyat? Tinginin nyo sa ibabox.

1983~2010 (30 akyats) 🌻
2011 (14) 🌻 2012 (10) 🌻 2013 (12) 🌻 2014 (8) 🌻
2015* (8~9) 🌻 2016 (11) 🌻 2017 as of Aug 31 ~ Sep 7 (6) 🌻


TOTAL = 99~100 akyats 📌
↶ ↷
Akyat ng Aug 31 taz baba ng Sep 7 yang pang-99~100 * aydi pang-101 akyat na nitong September 30.

* May isang pagkakataon (2015 Jul 19) na via Naguilan road ay nagbus-dyarni kami ni misis nang balikan from Baguio to San Fernando… Akyat-baba dyarni lang yang 99~100. Empre yung total number of DAYS SPENT e mas madami pa — saka ko na… 😳 bibilangin ko pa ba?

itay..
pnu niopu nbilang un..

Okey, anak…
↓↓ TWO points. ✌🏾

From 1983 to 2010 (“Pre-kubol” age) in most of my akyats, me naitabi ako pikyur (putokraper ako remember?) Yung very rare cases na wala, I simply retrieved from my sharp memori.

It is much easier prom 2011 aptudi presen dahil simula nung maitindig ang kubol, I keep a dyarnol in my MpsD-2 kronikol. 🗿


Published in: on 30 September 2017 at 7:00 pm  Leave a Comment  
Tags: ,

The URI to TrackBack this entry is: https://homebodyhubby.wordpress.com/2017/09/30/101/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: