pbdq

(pabundoq)

Year 2019:
How many
tulogs in hawmeni bus-dyarnis?

uwi-hyland 🚍 🚍 uwi-lowland 🚍 balikan 🚍 🚍 meet elswer
(me LINKS ↓ clickable) wordpress D D facebook
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

2019
30 31 JAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 🚍
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 FEB1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 🚍
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 MAR1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 🚍
28
29 30 31 APR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MAY1 2 3 4
5 6 🚍
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 JUN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 🚍
15
16 17 18 19 20 🚍
21
22 23 24 🚍
25
26 🕊
27
28 29 30 🚍
JUL1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 🚍
27
28 29 30 31 AUG1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 🚍
11
12 🚍
13
14 🚍
15
↖️
16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEP1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 🚍
11
12 13 🚍
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 OCT1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 💒
13
14 🥃
15
16 🚍
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NOV1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 🚍
11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
DEC1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 🚍
27
🚍
28
29 🚍
30

31 2020
JAN1
2
SOUTHBOUND (4 times in 2019)
Angono = Jun21 Aug11 Sep00 Dec27
Calamba = Jun25 Aug13 Sep11 Dec28
Eto’ng summary ← (Click!) kung ilalatag mo diretso ang buong taon.
Ganito naman ↓ tigka-kadami yan kung bibilangin mo kada buwan.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
16 15 10 18 27 04 00 30 25 06 24 06 05|25 31 00 13|16 15 16 10 20 05 26
Tulogs sa Baguio = 182
Overnights anywhere in the lowlands = 181
On-gulong olnayt-long 🚍 (overnight trip) = 2

Haynako!
Lumamang din ang tulogs sa bundok.
Published in: on 31 December 2019 at 11:59 pm  Leave a Comment  
Tags: , , ,

bq

(blanquet)

30 yrs after:
Kumot, part 2.

Apat ang kumot ko sa Baguio,
pero two-at-a-time lang ang paggamit.

1 pansapin sa 36′ x 72′ x 4″ na Uratex foam

1 pantalukbong (i.e., pangkumot)

Ginaw U? 😷 ← Unfold d’blanqet!

Published in: on 25 December 2019 at 4:00 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,