lq

Paano mo gustong mamatay?

Paano mo gustong malibeng?

itay..
ang morbid..

Anak, undas ngayon…
Ekyusabol ang ganyang
last qwestyuns.

○○

Published in: on 31 October 2017 at 11:50 pm  Leave a Comment  
Tags: ,

sampu-sampu

Sampu mo vs sa sampu mo din.


Eto ↓ muna ○ Pedeng memya na ↑ yan. Click HERE ↯ for more sa ibaba.

Published in: on 10 October 2017 at 9:44 am  Leave a Comment  
Tags:

e-hanred-enwan

(bundok 101)

panhik panaog


Eka nga ni hombodi-hylander: “Der must not onli wan!” ○○○

Published in: on 30 September 2017 at 7:00 pm  Leave a Comment  
Tags: ,

1-3-8

Anyare dito sa white eklug?


nhirapan daw po umiri un dinosaur..

Weno ngaun? ○○○

Published in: on 18 September 2017 at 11:30 pm  Leave a Comment  
Tags:

🐻


Happy Anniversary with WordPress.com!

You registered on WordPress.com 10 years ago. Thanks for flying with us. Keep up the good blogging.

Published in: on 7 September 2017 at 7:21 am  Leave a Comment  
Tags: