1-3-8

Anyare dito sa white eklug?


nhirapan daw po umiri un dinosaur..

Weno ngaun? ○○○

Published in: on 18 September 2017 at 11:30 pm  Leave a Comment  
Tags:

22

( dobol-kulots )

Hairstorikal milestones: *kurne!*
↓↓↓↓

Published in: on 18 September 2016 at 12:00 pm  Comments (1)  
Tags: ,

roob-eks!

Tudey, my horaysontal- & bartikal- deymensyuns are … ikwalS?

————————————————————————————————

In mathematics, 54 is a 19-gonal number.

Twice the third power of three, 54 is a Leyland number.

54 can be written as the sum of three squares in three

different ways: 72 + 22 + 12 = 62 + 2(32) = 2(52) + 22 = 54

It is the smallest number with this property.

Like all other multiples of 6, it is a semiperfect number.

The factorial of 54 is
230,843,697,339,241,380,472,092,742,683,027,581,083,278,564,571,807,941,
132,288,000,000,000,000
, or approximately 230.843697339241 x 1069.

In base 10, 54 is a Harshad number.. The Holt graph has 54 edges..

The sine of an angle of 54 degrees is half the golden ratio..

————————————————————————————————

Argh!!! ‘Ala ako naintindihan…

Published in: on 18 September 2015 at 7:35 pm  Leave a Comment  
Tags: ,

pliptitri

‘Ala nang duda: →

Ebriyir, ako’y pabata nang pabata.

25 ako las-bewtdey — ngayon 23!

————————————————————————————————

Dalawa ang komon sawor-greyp ng SALAT sa kwarta:

1. “Ang mga ANAK ko ang aking kayamanan.”

2. “Di bale na’ng mahirap — basta WALANG SAKIT!”
Health is wealth, eka nga.

Isa-isahin nga naten… Sige, CLICKa-CLICKahin mo dito

Pages: 1 2

Published in: on 18 September 2014 at 4:00 am  Comments (1)  
Tags: , ,

plip

( 25:52 ∙ balistaran blues )

Flipside 1.

Obyus fact abawt my being a suwi:

Pabaligtad akong lumabas sa mundo.

Wrogn. Silang mga hindi breech-born ang balistad kase

nung sila’y lumabas, ULO nila ang nakaturo sa lupa.

Suwi or not, pare-pareho lang!

Nakahiga ushuali ang mga nanays kung manganak.

Dagdag-baligtad! ← → FLIK ↑↓

Published in: on 18 September 2013 at 5:00 am  Comments (1)  
Tags: , , ,