1st day

CLICK image for life’s ‘secret’.

Aush na siguro ito — magkaroon naman ako ng matinong title ( at post — kasi wala akong masyadong sinulat ) paminsan-minsan.

May lumang cut-&-paste dito, baka types you basahin (uli) →

Published in: on 8 April 2012 at 4:00 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,

gud-Praymdey

CLICK the image for a larger message.

Personalan: go to page 3.

Trabaho lang, walang personalan: → CLICK HERE…

Pages: 1 2 3

Published in: on 6 April 2012 at 9:00 am  Leave a Comment  
Tags: , , , , , ,

Weh?FEZ-santo

15 Sep 2008 2012 Mar 21

Yang una, “holi-face” … … Itong pangalawa, “howling-face”

An laman nam puTU, ‘akikita ta mUTha.

An dawang itinado, maaalman nan madla.

An mUTha!

Bow!

————————————————————————————————

Maligayang (?) pagdiriwang ng Linggo ng Pasyon at Sinakulo

(in English, “Happy Joliweek”)

Published in: on 5 April 2012 at 6:00 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,