TAGaan, the olrayt kind

Dalawa lang sa mga koleksyon ko. (For details, see my previous post)

Tsak! – Mas “may arrive” ang post na ito kung babasahin nyo muna ang sinundang post. CLICK this “Sigaw”

Salamat, my virtual inaanak – na-timing sa holiday ang TAG mo sa akin! 😛

Here’s the rule CLICK THIS for the tag.

Published in: on 24 August 2008 at 12:15 am  Comments (9)  
Tags: , ,