tsorba

Parusa ang magkakalayo… Tsobrang pag-aalala.

Mas mahirap ang magkakalapit ang tirahan, yung walang kamag-anak sa ibang lugar. Pag nameligro ang buong komunidad, walang ibang masusulingan. Salamat na lang na sa ganitong mga panahon, kahit hindi mo kaanu-ano ay handa kang damayan… handa mong damayan. [ p∩r ↓ ]

Pages: 1 2

Published in: on 18 October 2009 at 11:58 pm  Comments (1)  
Tags: , , , ,

powtik jam

Ako kaya ang malagay sa sapatos mo? Ang damang ginaw, gutom at takot — sa sanktwaryong bubong ang buong magdamag at maghapon… Napakasaklap. Hindi lang sa kalakhang-Maynila kundi maging sa mga karatig-probinsya.

Kanlungang bundok, sampupuhang ilog — rumesbak ng dapurak?? 😦

Published in: on 30 September 2009 at 6:00 pm  Comments (7)  
Tags: , ,