Everlasting

21 December ———- THE SUNSET ———- June 21

————————————————————————————————

Ang interest ko sa times & seasons ay bilang isang natural observer
— HINDI occult-practicer.

————————————————————————————————

1984. Wala lang… napagtripan ko lang naman na bisitahin at syutan ang tatlong spots na ito malapit sa bayan ng Los Baños (Laguna). Four seasons study kuno. Kaya “rain or shine” – saktong alas-dose ng katanghaliang-tapat, dapat nanduon ako sa mga dates na ito:

March 21 – Vernal equinox (spring). Length of daytime = length of nighttime.

June 21 – Summer solstice (summer). Longest day; shortest night.

September 21 – Autumnal equinox (fall). Length of day = length of night.

December 21 – Winter solstice (winter). Shortest day; longest night.

Totoo nga. 😕 …walang pronounced na difference dito sa Pilipinas. Harummmp! Hindi… mali lang yung lugar na napili ko! (Nagpakahirap lang ako 😆 palibhasa wala lang akong magawa nuon). Pwede na rin, test of discipline.  Apat na beses lang naman at nung taon lang na yun… charge it to experience. 😉

Yung unang mubing-pikyur sa itaas, walang kahirap-hirap. Maski bising-bisi ako sa dami ng ginagawa, pagdating ng hapon, sisilip lang ako sa bintana.

winter solstice (first day) sunsetwinter solstice (last day) sunsetvernal equinox (last days) sunsetsummer solstice (last day) sunset

That is how I see the western skies, all-year-round – in fast forward.

Winter, spring, summer, or fall…

Published in: on 21 September 2008 at 7:00 pm  Comments (9)  
Tags: , , , , ,