Ninuno

(one year traking-bak)🎩

As per records, nasa lineage nga ako, perhaps twice removed from the ‘legal’ line… (Anudaw ba yun?)

→ 📖

Published in: on 25 November 2017 at 12:00 pm  Comments (1)  
Tags: , , , ,

👣

End of trail . . . ?

Ito ang unang pagkakataon ng pagyapak ko
sa bayan ng aking mga ninuno.

○○○

Published in: on 29 November 2016 at 8:00 am  Leave a Comment  
Tags: , ,

zujern

My life’s UWIan dyarni, sumari . . . . . . . . . . .

1961~1973 (12 yrs)
Namulat sa kalakhang-Maynila

1973~1989 (16 yrs)
Nagkamalay sa eLBi at Kalamba

1989~present (27+ yrs)
Nawili til kapudpuran sa Nweba-Esi

○○○

Published in: on 5 April 2016 at 10:30 am  Comments (1)  
Tags: , , ,