Taglish tayo!

watawat

Animated gif from 3DFlags.com

Malawak ang usaping napapaloob sa Usapang Pinoy, kaya naisipan kong maglagay ng shortcut patungo sa mas pinakitid na kategorya ng ilang piling paksa:

Usapang Pinoy subcategories

Heroes’ days Holy days(?)
State of calamity tao-higit Tao mas
Bible talk May komiks dito

Ibang website (ingles)

kulto

Ano ang kulto?

Homepage at INDEX

———————————————————————————————————

PAUNAWA

Pangkaraniwang reaksyon ng ilan sa isang kristyanong nagsasabi na sya ay isang anak ng Diyos, therefore, saved :

Pano ka nakasiguro na sa langit ka nga pupunta pag namatay ka?
Posible bang malaman iyon?

Sagot: “ I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life.”
(1 John 5:13)

Malinaw yan. Kaya nga isinulat din ang Bibliya ay para ipaalam sa bawat tao na posible nyang malaman. Nakasaad na rin dyan ang kasagutan kung papaanong ang isang tao ay magkakaroon ng eternal life. I-click mo ang mga pulang numero at letra para sa Tagalog translation. ➟ 1 Juan 5:13

Bakit mo sinasabing anak ka ng Diyos?
Lahat naman tayong tao ay anak ng Diyos di ba?

Sagot: “ Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.” (John 1:12)

Lahat ng tao nilikha, pero hindi lahat anak. Tanging ang mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya ang binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak Niya. (Tagalog ➟ Juan 1:12)

Nakakainsulto kasi na sinasabi mong kayo lang ang saved!

Sagot: “ It is by the name of Jesus Christ of Nazareth… Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved.” (Acts 4:10,12)
Tagalog ➟ Mga Gawa 4:10-12

“ In reply Jesus declared, ‘I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again.’” (John 3:3)
Tagalog ➟ Juan 3:3

Wala akong sinabing “kami lang.” Ang parati kong sinasabi sa mga post entries dito sa blog ko ay Si Kristo Hesus lang ang puwedeng makapagligtas” – na malinaw namang sinasabi dyan sa verses o maski saang bahagi ng Bibliya mo pa basahin.

Yung sinabi mong “kayo lang” ay konklusyong ikaw na mismo ang gumawa base sa deklarasyon ko (at ng Bible) na Si Hesukristo lang.

Kaya kaibigan… kung may mababasa ka mang mga sinulat ko ditong “anak ako ng diyos” at “ligtas ako” o “sa langit ako pupunta pag namatay ako” – ay huwag ka namang maging defensive at paratangang ako’y self-righteous o nagyayabang.

Assurance of God’s saving grace ang pinag-uusapan dito, hindi kayabangan. Dahil pag hindi kayang ideklara ng isang kristyano na sya ay anak ng Diyos – na siya’y ligtas o kaya’y nakatitiyak ng buhay na walang-hanggan, para na rin niyang tinatawaran ang kakayahang magligtas ni Hesus na Panginoon niya. Halos walang ipinag-iba yan sa pagdadasal at pagsamba sa mga santo at diyos-diyosan; para na rin niyang sinabing:

“Hesus, hindi ako naniniwalang kaya mong gawin ang lahat ng sinabi mo!”

“Hesus, kulang ka, hindi ka sapat! Hindi mo ako kayang iligtas!”

“Hesus, sinungaling ka! Pati ang Bibliya!”

Iba ang taas-ang-noo sa taas-ang-kilay. Pride with honor is not vainglory.

What does it mean by being “dead to sin” ? CLICK this ➟ Dead to sin

Bakit nga ba nagiging negatibo ang reaksyon ng ilan sa mga sinasabi ko rito, samantalang ang pagtanggap naman kay HesuKristo ay malayang ibinibigay maski na kaninong tao? Hindi kaya iyan nga ang matatawag na false pride dahil hindi nila maiwanan ang kinagisnan nilang relihiyon, sa kabila ng malinaw na nilang pagkakaalam sa mga corruption na naihalo dito?

When I say… ‘I am a Christian’ I’m not shouting ‘I’m clean livin’’
I’m whispering ‘I was lost, Now I’m found and forgiven.

When I say… ‘I am a Christian’ I don’t speak of this with pride.
I’m confessing that I stumble and need Christ to be my guide.

When I say… ‘I am a Christian’ I’m not trying to be strong.
I’m professing that I’m weak and need His strength to carry on.

When I say… ‘I am a Christian’ I’m not bragging of success.
I’m admitting I have failed and need God to clean my mess.

When I say… ‘I am a Christian’ I’m not claiming to be perfect,
My flaws are far too visible but, God believes I am worth it.

When I say… ‘I am a Christian’ I still feel the sting of pain.
I have my share of heartaches, so I call upon His name.

When I say… ‘I am a Christian’ I’m not holier than thou,
I’m just a simple sinner who received God’s good grace, somehow!

I’m not religious… I just love the Lord.

( Ako? ➟ Astig? )

Siguro, may iba ka pang pinagkukuhanan ng konsepto para kilalanin ang Diyos. Maraming relihiyon, lahat yan naghahanap ng paraan kung papaano makikila ang Diyos. At lahat naman ng relihiyon, nauuwi sa wala.

“Religións build walls, instead of bridges.”

Relihiyon na yata ang pangunahing ugat ng mga digmaan. Relasyon ang sagot, hindi relihiyon. Isa lang ang tulay, ang natatanging daan pabalik sa Diyos. Isa lang ang tamang relasyon sa Diyos, kung saang Sya na ang mismong gumawa ng paraan para muling ilapit ang Kanyang sarili sa atin — at iyan ang pangunahing paksa ng Bibliya.

Hindi ka naniniwala sa Diyos? Hindi ka nag-iisa. Pero kahit mag-ipon-ipon pa kayo at makalamang sa bilang, hindi nyo pa rin mababago ang katotohanang may Diyos nga.

The fool says in his heart,
“ There is no God.”

— Psalm 14:1

———————————————————————————————————

♪♫ Where is the sting, tell me where is the bite?
When the grave robber comes like a thief in the night
Where is the victory, where is the prize?
When the grave robber comes
And death finally dies!

Complete lyrics in the undas post ➟ Agaw-patay!

Published on 10 November 2008 at 2:34 pm  Comments (3)  

3 Comments

 1. […] This is a pingback from ► “Senyas” […]

 2. May tanong ka rin bang paris nito?
  (click mo ito) ► RBB sample publication

  Paano nga naman yung mga hindi marunong magbasa, o yung mga tao sa mga lugar na hindi pa abot ng Bibliya?

  May sagot ang Bible sa mga tanong na iyan, at maraming babasahing nailimbag na ukol diyan, paris nyang RBB booklet. Huwag mo silang alalahanin, “problema” na yan ng Diyos, at task na iyan ng mga misyonero.

  Ikaw? — na nakatunghay ngayon sa webpage na ito?
  Marunong kang magbasa… Nakaharap ka ngayon sa isang nakabukas na computer – patunay lang na nasa kabihasnan ka, may pinag-aralan… At malamang, ilang ulit ka na ring nakabasa o nakarinig tungkol sa Ebanghelyo; hindi malayong naibahagi na rin ang mensahe ng kaligtasan sayo.

  Ano ang dapat mong gawin? Tandaan mo, hindi ka kabilang sa mga taong “hindi pa nakaririnig.”

  “Every person with Christ in his heart is a missionary;
  every heart without Christ, a mission field.”

 3. Still confused by what the word “born-again” means? Click here →

  “Comments are closed” in few of the pages.
  If you like to comment, please write it on individual POST.


Comments are closed.

%d bloggers like this: